menu

Information om danske tankstationer og servicestationer


04.11.2021 - Hvad sker der for de danske brændstofpriser?
FDM forsøger at give et bud via BT, men man må desværre konstatere at der er tale om misinformation og forældet viden. FuelFinders opslag på Facebook er en længere skrivelse som viser hvorfor præsenteret information ikke er aktuel, og til sidst et bud hvorfor marked ser således ud.
13.10.2021 - Vi har nået den højeste benzinpris nogensinde iflg. TV2 News og finans.dk. Der er et problem… - det er ikke korrekt.
Kigger man på brændstofselskabernes prisstandere, så er prisen noget under 13 kr. Det er den faktiske udbudte pris (pumpepris/standerpris) som er interessant for forbrugeren. Skulle påstanden blive korrekt, så burde formuleringen være: Vi har nået de højeste ”listepriser” på brændstof nogensinde.

I går, 12-10/2021 kl. 17:37, blev det TV2 News fortalt at vi havde den højeste benzinpris nogensinde: 13.99 kr. pr. liter d. 7-10/2021 ifølge finans.dk. Der bliver vist en prisstander med priser på 13.79 for blyfri 92 og 13.82 blyfri 95 for en Shell tankstation.

Kilden er Drivkraft Danmark, og en beskrivelse af prisen er: ”den aktuelle pris hos leverandører af de pågældende produkter”. Forbrugerprisen bliver beskrevet under: ” Prisudvikling på benzin”. Dagsprisen (forbrugerprisen) er den pris, der stod på standeren den pågældende dag”. Det passer meget dårligt til hvad benzin oktan 95(E10) faktisk blev udbud til pågældende dag: 12.69/12.79 kr. pr. liter for henholdsvis ubemandede og bemandede tankstationer uden lokal priskrig. Det kan man slå op på de enkeltes selskabers hjemmeside, fx Circle K, Q8, OK (dog undtaget er Shell og Go’on), og se af indberetninger af brændstofpriser på FuelFinder.dk. Så det er forholdsvis nemt at påvise at Drivkraft Danmark beskrivelse ikke stemmer overens med virkeligheden, og giver anledning til misinformation.

Hvad er det så for en pris Drivkraft Danmark viser…? Nu er det ikke min opgave at forklare Drivkraft Danmarks data, men det ligner det man kalder en listepris. Problemet er at det ikke er listepriser der bestemmer salgsprisen på brændstof men det gør pumpeprisen (pris på standeren). Så det er de højeste listepriser vi har set i Danmark, men forbrugeren skal forholde sig til pumpepriser – så der mangler stadig godt en krone før den nye rekord er sat. Hvad så med billederne fra TV2 News? Blyfri 92 blev udfaset for flere år siden af Shell og hovedparten af de øvrige selskaber, så det er virkelig en gammel optagelse der er anvendt, og som TV2 News korrekt skriver ”Billeder fra september 2012”, men rokker ikke ved at TV2 News og finans.dk går med tvivlsom information ud fra Drivkraft Danmarks fejlagtige beskrivelse af data.
07.10.2021 - Brændstofpriser stiger stadig...
Efterspørgsel og priser på brændstof stiger i Danmark, Sverige og Norge. Før Corona-pandemien konkurrerede selskaberne med hinanden med lokale priser. Man kunne forvente, at fjernelsen af alle Corona-relaterede restriktioner, at den lokale konkurrence ville starte igen. Af de indberettede priser siden marts 2020 kan man tørt konstatere at den lokale konkurrence ikke er til stede. Dette er et dansk fænomen, og gælder ikke for Sverige og Norge.

nyheder.tv2.dk har udgivet følgende artikel d. 6. oktober 2021: Din benzin er dyrere end længe - og intet tyder på, at prisen er på vej ned

Følg udviklingen på FuelFinder Skandinaviens hjemmeside: Udvikling på brændstofpriser
02.07.2021 - Usædvanlige udvikling af brændstofpriser
Siden starten på Corona-pandemien har fravær af lokal konkurrence være gældende og bemærkelseværdig. I begyndelsen af pandemien faldt priser meget, da russerne smed en masse råolie på markedet og forbruget faldt pga. Corona-restriktionerne. Den udvikling er vendt. For tiden er prisen på blyfri 95: 11.89 og diesel: 10.19... - altså over priserne ved overgangen til 2020.

BT.dk har udgivet følgende artikel d. 2.juli 2021: Undrer sig over usædvanlige benzinpriser: 'Vi er opmærksomme'

Det er mulig at følge udviklingen på FuelFinder Skandinaviens hjemmeside: Udvikling på brændstofpriser
11.04.2021 - FuelFinder - Skandinavien v2.1 code 123
Nyheder:
 • Nu kan man gemme favoritter og se dem på en liste eller et kort.
 • En ny brændstoftype, komprimeret eller flydende gas (CNG/LNG/LPG), er tilføjet. Hovedparten er disse stationer ligger i Sverige, og i Danmark og Norge findes de omkring København og Oslo.
 • De "nye" overskrifter på lister er tilpasset, som nu virker dynamisk
 • Det nye brændstof-ikoner skalerer nu korrekt
 • Tidligere valgt sprog indlæses korrekt ved start for Android v8+
10.05.2020 - FuelFinder - Skandinavien v2.0 code 117
Så er FuelFinder - Skandinavien opdateret til nutidens design og mange andre nyheder. Video med de almindeligste funktioner biggrin
 • Implementering af material design
 • Ny implementering af GPS, som er batteribesparende
 • Liste med visning af vaskehaller til biler
 • Liste med ladepunkter til el-biler
 • Lettere indberetning af priser på brændstof, så som funktionen "AutoFill" for danske priser
 • Ny betalingsmåde og abonnementordning
 • Udfasning af blyfri 92 og implementering af blyfri 98 eller 100 for danske priser
 • Skifte sprog således app'ens sproget ikke afhænger af mobilens sprog - fra version 8 og fremad
25.03.2020 - Brændstofpriser under Corona-krisen
Som det sikkert er bemærket, så falder benzinpriserne under krisen, og som FDM så udmærket beskriver - på grund af manglende efterspørgsel.

Siden overgangen til 2020 er prisen faldet fra 11,69 kr. til 8,99 kr. for blyfri 95 og fra 10,69 kr. til 8.59 kr. for diesel. Det er et fald på henholdsvis 2,70 kr. og 2.10 kr.

I perioden op til Corona-krisen var der gode muligheder for at jagte gode brændstofpriser med op til 1 kr. besparelse. Under de nuværende særlige forhold følgerne pumpepriserne slavisk listepriserne. Så der er ikke meget priskonkurrence for tiden.

Det er mulig at følge udviklingen på FuelFinder Skandinaviens hjemmeside: Udvikling på brændstofpriser
05.03.2020 - Coronavirus giver lavere brændstofpriser
En udmærket artikel om hvorfor brændstofpriserne falder. FDM

Artiklen "Sådan finder du billig brændstof" er desværre ikke tidsvarende længere. eek
Det er efterhånden nogen år siden at selskaberne ændrede politik på området. Dengang vendte man tilbage listepriser hver hverdag undtagen lørdag, men der sker kun 2-3 gange om ugen på nuværende tidspunkt. Hvis man rammer det rigtige tidspunkt kan man spare op til en krone på listeprisen ved lavprisselskaber. Har man ikke tid til at holde øje med benzinpriserne, så er der næste altid en god pris at hente mandag inden kl. 10:00. biggrin
08.01.2020 - Farvel til oktan 92 og goddag til højoktan 98 eller 100
Som tidligere nævnt, så bliver oktan 95 med 10% bioethanol i benzinen. Samtidig indfører Uno-X og Bonus højoktan 98 og udfaser salget af oktan 92. De nye produktændringer skal være med til at gøre den danske bilpark grønnere.

Shell, Circle K og OK har tidligere lavet denne øvelse, og i øvrigt sælger Shell og OK højoktan 100. Circle K sælger en hydrid på oktan 95 og diesel kaldet miles plus.

Dette giver andledning til en ændring i fuelfinder og på hjemmesiden, hvor kommende visning af brændstof priser vil være: oktan 95, diesel og oktan 98-100 - disse brændstoftyper benævnes ofte som E10 (oktan 95), B7 (diesel) og E5 (oktan 98).
05.12.2019 - FuelFinder - Skandinavien v1.5 code 114
 1. Visning af danske priser er justeret, således det svare til virkeligheden (pris markeret med *), såfremt det ikke fravælges under indstillinger.
 2. Import og eksport af forbrug og kørselsbog til central server, så er det mulig af overføre data fra en mobil til en anden eller have en backup på server ved eksempelvis nulstilling af mobiltelefon.
 3. Swipe på tankstationer virker igen.

FuelFinder - Skandinavien er et program til smartphone som anvender operativsystemet: Android.
QR Code FuelFinder Android

FuelFinder benytter Crowdsourcing til at synliggøre brændstofpriser i Skandinavien. Er der indberettet en pris fra en bruger, så vises denne med en farve i henholdt til aktualitet af pris – alternativt listepriser eller xx.xx for ukendt pris. I Skandinavien er priser bestemt af lokal konkurrence og bliver ikke offentliggjort.

Ud fra lokalitet findes de nærmeste tankstationer (eller dieselanlæg) i Danmark, Sverige eller Norge. Listen vises med de priser der er tilgængelige og afstand til tankstation(/dieselanlæg). Der er mulighed for at indtaste nye priser for tankstationer. Vælges en tankstation eller et dieselanlæg så vil der blive vist en rutevejledning. Samme funktionalitet opnås ved at bruge søge-funktionen.

I forbrug- og kørselsbog er det mulig at registrere forbrug af brændstoffer på en eller flere biler, samt at føre logbog med privat og erhvervsmæssig kørsel. Data kan eksporteres via mail.

Der findes en udførlig beskrivelse på websitet: FuelFinder - Skadinavien, som omtaler funktionalitet, forskellige opsætninger mm.