menu

Importering af data til regneark

Ideen er at man eksportere de informationer man har givet på de to fra faneblade: Forbrug og Kørselsbog. Man eksportere alle de informationer man kan se for den valgte bil, og når der vælges eksporter, så startes Android mail-programmet. Har man flere mail-programmer så skal man vælge et af dem, og der genereres en mail med vedhæftet fil. Så skal man angive en mail-adresse hvortil informationerne skal sendes.

Derefter skiftes der til den modtagende. Man kan åbne filen direkte fra mail-programmet til regnearket, men så sker der ikke en konvertering af de specielle tegn som æøåÆØÅ (Android operativsystem er UNIX). UNIX og Windows har ikke sammen tegnsæt, så på Windows-platformen vil informationerne nærmest være ulæselige.

For at kunne læse informationerne på Windows-platformen skal nedenstående procedure anvendes. Denne procedure anvender et format på filen, som deles med semikolon, og dette gøres på en speciel måde i et regneark, fx Excel. Først skal man vælge et tegnsæt der skal konveteres fra (punkt 4). Derefter vælges det tegn der adskiller informationer i felter (punkt 5), og sluttelig skal der byttes rundt på komma og punktum, hvis man bruger danske konventioner (punkt 6 - begge skærmbilleder).

PS
På nuværende tidspunkt kan man deværre ikke gøre det den anden vej (importere til Android).

Excel:

 1. Gem den vedhæftede fil i mailprogrammet.
 2. I Excel under Data vælges Fra tekst
 3. Den gemte fil vælges og importer
 4. I det første skærmbillede vælges: Afgrænset og Filoprindelse:65001 : Unicode (UTF-8) + Næste

  Step 1

 5. I andet skærmbillede vælges: Afgrænsere: Semikolon

  Step 2

 6. I tredje skærmbillede vælges: For dato og tid: DatoÅMD

  Step 3a

  For decimaltal: Standard og avanceret... Decimalseparator . (punktum). Tusindtalseparator, (komma)

  Step 3b

 7. Udfør - og vælge hvor de importerede informationer skal placeres eller placering i et nyt regneark