menu

Nyheder

11.02.2023 - iPhone- eller iPad-version af FuelFinder Skandinavien
Så er det muligt at hente en iPhone- eller iPad-version af FuelFinder Skandinavien. App Store

De er stort set ens, bortset fra der ikke findes kørselsforbrug i iOS-versionen. Da fokus faldt på området og arbejdet begyndte, så var det åbenlyst at området skulle moderniseres på begge platforme.

Det tog noget længere tid en forventet, og det skyldes bland andet kravene til jeres datasikkerhed. FuelFinder bruger GPS til præcis lokation og e-mail – dels til at vise lokale tankstationer og priser, og dels at føre statistik med indberetninger (og import/eksport af data for kørselsforbrug) for brugeren, hvis man ønsker det.

Disse oplysninger bliver IKKE delt med andre eller 3. part, men bruges kun til at forbedre brugeroplevelse.

Det er noget vanskelig at forklare i en formular til Google og Apple, og det er derfor links til Terms of Use (EULA) og Private Policy (privatlivspolitik) dukker op flere steder, da det er deres krav som bliver visualiseret.
13.09.2022 - Nabolandenes priser på brændstof
Så har tyskerne fået normale afgifter igen. Svenskerne har fortsat nedsat afgift på benzin. For at kunne følge nabolandenes brændstofpriser, så er der en lille ”widget” med Skandinaviske og tyske mindste priser på almindelig benzin (E10) og diesel (B7), som bliver opdateret løbende på www.fuelfinder.dk.

De såkaldte eksperter lovede omkring den 1. juni rabatter på tyske benzinpriser op til 4-6 kr., da tyskerne sænkede afgiften med 35 cent/2,60 kr., men i praksis blev det til 2,50 kr., og del ballade med leverandørerne af brændstof for at score en del nedsættelsen. Måske var det de samme eksperter der lovede at benzinprisen ville stige til 20,00 kr.? Ja, listeprisen nåede 19,59 kr., og den pris bruges på 0,6% af tankstationerne (nogle af tankstationerne langs motorvejen), men for de øvrige 99,4% tankstationer var maksimum på benzinpris 18,39 kr. Ja, priserne stiger meget, men dog ikke så meget som en forbruger påstod, da han og konen kørte fra Brande til Århus hver dag, og havde en øget månedlig omkostning på 1000 kr. Anbefaling burde være: udskift begge biler, da de kun kører 3-4 km/l, altså mindre end en formel 1 racerbil.

I Tyskland er det sådan at priserne falder hen over dagen, så man kan stadigvæk spare en lille krone på benzin sidst på dagen. Er man i Sverige så er der en god pris på benzin. Diesel er stadig billigst i Danmark (og Tyskland), og det bliver spændende at følge udviklingen når fyringssæsonen starter. Der er ikke stor forskel diesel og fyringsolie, så efterspørgsel på fyringsolie vil påvirke prisen på diesel - altså en forventet stigning i pris i sigte.
16.06.2022 - Konkurrence på brændstofpriser!?
En meget uvant situation, at jeg fik lov til at tanke til gårsdagens priser efter kl. 11:00. Denne tendens var hos Shell, Go’on og Uno-X, som ellers har været meget præcise nye priser kl. 11:00. Er vi på vej til noget konkurrence mellem selskaberne eller handler den bare om almindelig sløvhed med justering af priser? Man har sikkert også bemærket at Shell Express sælger brændstof til kr. 9.99 på nye stationer.

En meget uvant situation, at jeg fik lov til at tanke til gårsdagens priser efter kl. 11:00. Denne tendens var hos Shell, Go’on og Uno-X, som ellers har været meget præcise nye priser kl. 11:00. Er vi på vej til noget konkurrence mellem selskaberne eller handler den bare om almindelig sløvhed med justering af priser? Man har sikkert også bemærket at Shell Express sælger brændstof til kr. 9.99 på nye stationer. At leverandørerne af brændstof score afgiftsnedsættelse i Tyskland kommer ikke som nogen overraskelse. Sverige har også nedsat priserne, og det kan være en fordel at tanke benzin i Sverige (diesel – nix!).

Husk at ved rapportering af nye priser i appen er ”autofill” desværre den forkerte løsning, da dette er den forventede pris. En manuel benzin og diesel pris, så vil ”autofill” udregne øvrige priser.
01.06.2022 - Sænkede afgifter på tysk brændstof
Så kom dagen hvor tyskerne sænkede afgifterne på brændstof de næste 3 måneder, og i Danmark har vi de højeste benzinpriser i dette århundrede. Prisen vil være omkring 3 - 4 kr. lavere end herhjemme eller ca. 14 kr. for benzin. For tiden er prisen for benzin og diesel stor set ens i Tyskland, så stort set ingen økonomisk fordel ved at tanke diesel.

Brændstofpriser i Tyskland er kontrolleret af Bundeskartelamt, hvilket betyder at tankstationer har pligt til at rapportere ændring i brændstofpriser. Derfor vil hjemmesider og app’s med tyske brændstofpriser være meget troværdige med priser, dog skal man være opmærksom på at der stadigvæk vil være ”gamle benzinpriser” indtil nye forsyninger med nedsat afgift er modtaget på tanken.

Hvor langt kan man køre på den besparelse? Eksempelvis tanker man 50 liter og har et gennemsnitsforbrug på 20 km/l, fx 50 * (17,5 - 14) / 14 * 20 = 250 km. Så det vil være billigere at tanke benzin i Tyskland op til en afstand på 125 km fra tanken.
19.04.2022 - FuelFinders spareråd til brændstofkøb
Disse råd bygger på flere års statistik og aktuel situation på liste- og pumpepriser på brændstof.

* Ubemandede tankstationer 10 øre billigere end bemandede. Bemærk de bemandede tankstationer fra Bonus anvender samme priser som ubemandede
* Der findes ca. 30 tankstationer langs motorvejen. De 20 af tankstationer (Shell, Q8 og F4) bruger forhøjet priser (0,40 - 1,20 fra normal pris), og de 10 Circle K tankstationer bruger normale priser
* Anskaf et (kredit-)kort til køb af brændstof. Der findes flere muligheder, fx direkte hos selskaber, foreninger mm. De tilbyder som regel en rabat pr. liter brændstof og typisk en måneds kredit
* Mindre selskaber, fx Ole’s Olie (beliggende omkring Ringe) ligger generelt 9 øre under ubemandet tankstations prisniveau

Med nuværende manglende lokal konkurrence mellem tankstationerne, så er det meget begrænset hvor langt man skal køre for at tanke. Eksempelvis tanker man 50 liter brændstof, anvender et brændstofkort med 25 øres rabat, så sparer man 17,50 kr. Med et gennemsnitlig kørselsforbrug giver det en mulig omvej på 20-30 km. Derfor er rådet at tanke på vejen uden alt for meget omvej, da besparelsen i økonomi (og tid) bliver ædt af omvejen/køreturen.

Almindelig sund fornuft siger at det må være billigst at tanke når brændstoffet er billigst. En simulering hvor tankningsstrategierne er: daglig tankning, tankning ved tom tank, bedste pris og værste pris, viser at det har marginal betydning for besparelsen. Eksempelvis ved et dagligt kørselsbehov på 80 km, fra år til dato, så er der en forskel pr. dag på 1,50 kr. for benzin og 2,40 kr. for diesel for den teoretiske bedste og værste pris i perioden. Forskellen mellem tankning - daglig og tom tank er: 0,40 kr. for benzin og 0,40 for diesel. Problemet med den sunde fornuft er man ikke kan afgøre hvornår brændstoffet er billigst, og at man derfor ikke kan få fordelen.

Konklusionen er at det er begrænset hvor meget man kan spare på køb af brændstof hvad angår omveje og strategier. Brug brændstofkort og tankning på vejen må være det bedste råd.

Et er at købe brændstof… - et andet fokus er ”fornuftig” forbrug af brændstof. Derom senere…
16.03.2022 - Priserne på brændstof falder...
Tilsyneladende har brændstofpriserne nået maksimum, hvilket i øvrigt var 9/3-2022 hvor benzin kostede: kr. 16,09 og diesel kostede: kr. 16,39.

I dag, 16/3-2022, koster benzin kr. 14,29 og diesel koster: kr. 13,49.

Hvis man har et kørselsbehov på 80 km om dagen, bilen har et forbrug på 16 km/l, og man faktisk tankede på dagen, så ville den ekstra omkostning til brændstof være: 9/3-2022: benzin: 12,50 kr. pr. dag, diesel: 21,00 kr. pr. dag
16/3-2022: benzin: 3,50 kr. pr. dag, diesel: 6,50 kr. pr. dag

Det skal selvfølgelig sammenlignes med almindelig konjunktur svingninger, og ”normale” stigninger/ fald er 0,10 kr., og giver en omkostning på 0,50 kr. pr. dag. Siden russernes invasion af Ukraine er benzin steget med 0,70 kr. og diesel med 1,30 kr.
09.03.2022 - Dieselprisen overhaler benzinprisen!
Endnu en dag med nye prisstigninger på benzin og diesel med henholdsvis +0,30 og +1,00 kr. Specielt dieselprisen er steget voldsomt, og som et kuriosum har den overhalet benzinprisen.

Tank inden kl. 11:00, da man oplever daglige prisstigninger. Den eneste måde man kan spare på omkostningerne, er ved at anvende et brændstofkort med rabat for hver tanket liter brændstof. En oversigt over de meste kendte danske brændstofkort findes her: Danske brændstofskort til køb af blyfri benzin og diesel.

I Sverige og Norge oplever man lignende stigninger. I Sverige er benzinen steget med +0,35 og for diesel +1,25 svenske kroner. I Norge er benzinen steget med +1,01 og for diesel +1,42 norske kroner.
08.03.2022 - Prisstigning fortsætter...
I dag fik priserne et stort hop opad. Begge brændstoftyper steg med kr. +0,60. Siden begyndelsen på den russiske invasion af Ukraine er benzinen steget med kr. +2,20 og diesel kr. +3,20.

Hvem undres ikke over denne ”hysteriske” stigning, når Vesten endnu ikke har indført importforbud på russisk olie eller russerne heller ikke har lukket for eksporten!?

Jeg kan kun opfordre til at tanke inden kl. 11:00 med disse daglige stigninger.

Danske pumpepriser på brændstof kan findes her: Danske priser på brændstof.

I Sverige og Norge oplever man lignende stigninger. I Sverige er benzinen steget med kr. +0,95 og for diesel kr. +1,50, hvilket svarer til benzinen er steget med kr. +0.70 og diesel kr. +1.10 i dansk valuta.
03.03.2022 - Brændstofpriserne stiger igen og igen!
Foran anden dag i træk så fik Danmark en prisstigning ud over det sædvanlige "10 øres hop", dvs. at priserne igen steg med kr. +0,30 for benzin og +0.60 øre for diesel over i gårsdagens store stigning. På en uge med krigen i Ukraine er benzinen steget med kr. +0,90 og for diesel kr. +1,50. Pumpeprisen (den pris som står på standeren, og ikke listeprisen som det meste af pressen fabler om) for diesel er ikke registreret højere i FuelFinders database end kr. 13,19.

Danske pumpepriserne på brændstof kan findes her: Liste- og pumpepriser på brændstof for danske selskaber.

Svenskerne oplevede en endnu større prisstigning. Kr. +0.55 på benzin, kr. +1.05 på diesel og kr. +1.15 på etanol. På ugebasis er stigningen: benzin: kr. +1,40, diesel: kr. +2,40 og etanol: kr. +3,05.

Norge følger også med i prisstigningerne, dog mere behersket: benzin: kr. +1,20 og diesel: kr. +1,30, og stort set ingen forskel på daglig eller ugentlig stigning.
02.03.2022 - Brændstofpriserne stiger igen!
I dag fik Danmark en prisstigning ud over det sædvanlige "10 øres hop", dvs. at priserne er steget med kr. 0,30 for benzin og 0.60 øre for diesel iht. i går.

Udviklingen i priserne på brændstof kan følges her: Prisudvikling på danske brændstofpriser.

Svenskerne oplever en prisstigning på kr. 0.40 på benzin, kr. 0.70 på diesel og kr. 0.50 på etanol.
25.02.2022 - Brændstofpriserne stiger pga. konflikten i Ukranie
Konflikten i Ukraine har fået den lovede indflydelse på brændstof-priser, som blev lovet i nyhederne. I Danmark får benzin og diesel en 3-dobbelt stigning end sædvane, dvs. at priserne er steget med kr. 0,30 iht. i går.

Udviklingen i priserne på brændstof kan følges her: Prisudvikling på danske brændstofpriser.

Svenskerne oplever en prisstigning på kr. 0.60 på benzin, og kr. 0.70 på diesel og etanol.
04.11.2021 - Hvad sker der for de danske brændstofpriser?
FDM forsøger at give et bud via BT, men man må desværre konstatere at der er tale om misinformation og forældet viden. FuelFinders opslag på Facebook er en længere skrivelse som viser hvorfor præsenteret information ikke er aktuel, og til sidst et bud hvorfor marked ser således ud.
13.10.2021 - Vi har nået den højeste benzinpris nogensinde iflg. TV2 News og finans.dk. Der er et problem… - det er ikke korrekt.
Kigger man på brændstofselskabernes prisstandere, så er prisen noget under 13 kr. Det er den faktiske udbudte pris (pumpepris/standerpris) som er interessant for forbrugeren. Skulle påstanden blive korrekt, så burde formuleringen være: Vi har nået de højeste ”listepriser” på brændstof nogensinde.

I går, 12-10/2021 kl. 17:37, blev det TV2 News fortalt at vi havde den højeste benzinpris nogensinde: 13.99 kr. pr. liter d. 7-10/2021 ifølge finans.dk. Der bliver vist en prisstander med priser på 13.79 for blyfri 92 og 13.82 blyfri 95 for en Shell tankstation.

Kilden er Drivkraft Danmark, og en beskrivelse af prisen er: ”den aktuelle pris hos leverandører af de pågældende produkter”. Forbrugerprisen bliver beskrevet under: ” Prisudvikling på benzin”. Dagsprisen (forbrugerprisen) er den pris, der stod på standeren den pågældende dag”. Det passer meget dårligt til hvad benzin oktan 95(E10) faktisk blev udbud til pågældende dag: 12.69/12.79 kr. pr. liter for henholdsvis ubemandede og bemandede tankstationer uden lokal priskrig. Det kan man slå op på de enkeltes selskabers hjemmeside, fx Circle K, Q8, OK (dog undtaget er Shell og Go’on), og se af indberetninger af brændstofpriser på FuelFinder.dk. Så det er forholdsvis nemt at påvise at Drivkraft Danmark beskrivelse ikke stemmer overens med virkeligheden, og giver anledning til misinformation.

Hvad er det så for en pris Drivkraft Danmark viser…? Nu er det ikke min opgave at forklare Drivkraft Danmarks data, men det ligner det man kalder en listepris. Problemet er at det ikke er listepriser der bestemmer salgsprisen på brændstof men det gør pumpeprisen (pris på standeren). Så det er de højeste listepriser vi har set i Danmark, men forbrugeren skal forholde sig til pumpepriser – så der mangler stadig godt en krone før den nye rekord er sat. Hvad så med billederne fra TV2 News? Blyfri 92 blev udfaset for flere år siden af Shell og hovedparten af de øvrige selskaber, så det er virkelig en gammel optagelse der er anvendt, og som TV2 News korrekt skriver ”Billeder fra september 2012”, men rokker ikke ved at TV2 News og finans.dk går med tvivlsom information ud fra Drivkraft Danmarks fejlagtige beskrivelse af data.
07.10.2021 - Brændstofpriser stiger stadig...
Efterspørgsel og priser på brændstof stiger i Danmark, Sverige og Norge. Før Corona-pandemien konkurrerede selskaberne med hinanden med lokale priser. Man kunne forvente, at fjernelsen af alle Corona-relaterede restriktioner, at den lokale konkurrence ville starte igen. Af de indberettede priser siden marts 2020 kan man tørt konstatere at den lokale konkurrence ikke er til stede. Dette er et dansk fænomen, og gælder ikke for Sverige og Norge.

nyheder.tv2.dk har udgivet følgende artikel d. 6. oktober 2021: Din benzin er dyrere end længe - og intet tyder på, at prisen er på vej ned

Følg udviklingen på FuelFinder Skandinaviens hjemmeside: Udvikling på brændstofpriser
02.07.2021 - Usædvanlige udvikling af brændstofpriser
Siden starten på Corona-pandemien har fravær af lokal konkurrence være gældende og bemærkelseværdig. I begyndelsen af pandemien faldt priser meget, da russerne smed en masse råolie på markedet og forbruget faldt pga. Corona-restriktionerne. Den udvikling er vendt. For tiden er prisen på blyfri 95: 11.89 og diesel: 10.19... - altså over priserne ved overgangen til 2020.

BT.dk har udgivet følgende artikel d. 2.juli 2021: Undrer sig over usædvanlige benzinpriser: 'Vi er opmærksomme'

Det er mulig at følge udviklingen på FuelFinder Skandinaviens hjemmeside: Udvikling på brændstofpriser