menu

Nyheder

12.09.2023 - Stigende priser på brændstof
På trods af vi ikke får og handler olie og gas med russerne, så er de årsag til nuværende stigning i pris på diesel. Russerne har nedsat deres kapacitet, så de lande der normal handler med russerne er ude på det frie market for at købe de manglende ressourcer til deres forbrug. Dermed øges efterspørgslen og prisen på ”vores brændstof”, og lige nu er det dieslen der rammes.

Kigger man på grafen: Historisk udvikling i priser på brændstof for danske selskaber, så er råolieprisen ved at nå samme højder som da russer invaderede Ukraine. Dollarkursen er stabil, så dens indflydelse er marginal.

Pudsigt nok, så besøgte russerne også websitet 12. september 2023 ved 7-tiden, så der var lidt træghed med svartiderne. De forespørgsler som ikke blev afvist af Firewall’en blev høfligt afvist på anden vis. smile
17.07.2023 - Fossile tankstationer med flere detaljer
På listen på siden: Find tankstation indeholder detaljer om brændstoffer, telefonnummer og eventuelle åbningstider.

Når man trykker på en tankstation vil den blive udvidet med detaljer, ved endnu et tryk vil station vende tilbage til normal visning.
11.02.2023 - iPhone- eller iPad-version af FuelFinder Skandinavien
Så er det muligt at hente en iPhone- eller iPad-version af FuelFinder Skandinavien. App Store

De er stort set ens, bortset fra der ikke findes kørselsforbrug i iOS-versionen. Da fokus faldt på området og arbejdet begyndte, så var det åbenlyst at området skulle moderniseres på begge platforme.

Det tog noget længere tid en forventet, og det skyldes bland andet kravene til jeres datasikkerhed. FuelFinder bruger GPS til præcis lokation og e-mail – dels til at vise lokale tankstationer og priser, og dels at føre statistik med indberetninger (og import/eksport af data for kørselsforbrug) for brugeren, hvis man ønsker det.

Disse oplysninger bliver IKKE delt med andre eller 3. part, men bruges kun til at forbedre brugeroplevelse.

Det er noget vanskelig at forklare i en formular til Google og Apple, og det er derfor links til Terms of Use (EULA) og Private Policy (privatlivspolitik) dukker op flere steder, da det er deres krav som bliver visualiseret.
13.09.2022 - Nabolandenes priser på brændstof
Så har tyskerne fået normale afgifter igen. Svenskerne har fortsat nedsat afgift på benzin. For at kunne følge nabolandenes brændstofpriser, så er der en lille ”widget” med Skandinaviske og tyske mindste priser på almindelig benzin (E10) og diesel (B7), som bliver opdateret løbende på www.fuelfinder.dk.

De såkaldte eksperter lovede omkring den 1. juni rabatter på tyske benzinpriser op til 4-6 kr., da tyskerne sænkede afgiften med 35 cent/2,60 kr., men i praksis blev det til 2,50 kr., og del ballade med leverandørerne af brændstof for at score en del nedsættelsen. Måske var det de samme eksperter der lovede at benzinprisen ville stige til 20,00 kr.? Ja, listeprisen nåede 19,59 kr., og den pris bruges på 0,6% af tankstationerne (nogle af tankstationerne langs motorvejen), men for de øvrige 99,4% tankstationer var maksimum på benzinpris 18,39 kr. Ja, priserne stiger meget, men dog ikke så meget som en forbruger påstod, da han og konen kørte fra Brande til Århus hver dag, og havde en øget månedlig omkostning på 1000 kr. Anbefaling burde være: udskift begge biler, da de kun kører 3-4 km/l, altså mindre end en formel 1 racerbil.

I Tyskland er det sådan at priserne falder hen over dagen, så man kan stadigvæk spare en lille krone på benzin sidst på dagen. Er man i Sverige så er der en god pris på benzin. Diesel er stadig billigst i Danmark (og Tyskland), og det bliver spændende at følge udviklingen når fyringssæsonen starter. Der er ikke stor forskel diesel og fyringsolie, så efterspørgsel på fyringsolie vil påvirke prisen på diesel - altså en forventet stigning i pris i sigte.
16.06.2022 - Konkurrence på brændstofpriser!?
En meget uvant situation, at jeg fik lov til at tanke til gårsdagens priser efter kl. 11:00. Denne tendens var hos Shell, Go’on og Uno-X, som ellers har været meget præcise nye priser kl. 11:00. Er vi på vej til noget konkurrence mellem selskaberne eller handler den bare om almindelig sløvhed med justering af priser? Man har sikkert også bemærket at Shell Express sælger brændstof til kr. 9.99 på nye stationer.

En meget uvant situation, at jeg fik lov til at tanke til gårsdagens priser efter kl. 11:00. Denne tendens var hos Shell, Go’on og Uno-X, som ellers har været meget præcise nye priser kl. 11:00. Er vi på vej til noget konkurrence mellem selskaberne eller handler den bare om almindelig sløvhed med justering af priser? Man har sikkert også bemærket at Shell Express sælger brændstof til kr. 9.99 på nye stationer. At leverandørerne af brændstof score afgiftsnedsættelse i Tyskland kommer ikke som nogen overraskelse. Sverige har også nedsat priserne, og det kan være en fordel at tanke benzin i Sverige (diesel – nix!).

Husk at ved rapportering af nye priser i appen er ”autofill” desværre den forkerte løsning, da dette er den forventede pris. En manuel benzin og diesel pris, så vil ”autofill” udregne øvrige priser.
01.06.2022 - Sænkede afgifter på tysk brændstof
Så kom dagen hvor tyskerne sænkede afgifterne på brændstof de næste 3 måneder, og i Danmark har vi de højeste benzinpriser i dette århundrede. Prisen vil være omkring 3 - 4 kr. lavere end herhjemme eller ca. 14 kr. for benzin. For tiden er prisen for benzin og diesel stor set ens i Tyskland, så stort set ingen økonomisk fordel ved at tanke diesel.

Brændstofpriser i Tyskland er kontrolleret af Bundeskartelamt, hvilket betyder at tankstationer har pligt til at rapportere ændring i brændstofpriser. Derfor vil hjemmesider og app’s med tyske brændstofpriser være meget troværdige med priser, dog skal man være opmærksom på at der stadigvæk vil være ”gamle benzinpriser” indtil nye forsyninger med nedsat afgift er modtaget på tanken.

Hvor langt kan man køre på den besparelse? Eksempelvis tanker man 50 liter og har et gennemsnitsforbrug på 20 km/l, fx 50 * (17,5 - 14) / 14 * 20 = 250 km. Så det vil være billigere at tanke benzin i Tyskland op til en afstand på 125 km fra tanken.
19.04.2022 - FuelFinders spareråd til brændstofkøb
Disse råd bygger på flere års statistik og aktuel situation på liste- og pumpepriser på brændstof.

* Ubemandede tankstationer 10 øre billigere end bemandede. Bemærk de bemandede tankstationer fra Bonus anvender samme priser som ubemandede
* Der findes ca. 30 tankstationer langs motorvejen. De 20 af tankstationer (Shell, Q8 og F4) bruger forhøjet priser (0,40 - 1,20 fra normal pris), og de 10 Circle K tankstationer bruger normale priser
* Anskaf et (kredit-)kort til køb af brændstof. Der findes flere muligheder, fx direkte hos selskaber, foreninger mm. De tilbyder som regel en rabat pr. liter brændstof og typisk en måneds kredit
* Mindre selskaber, fx Ole’s Olie (beliggende omkring Ringe) ligger generelt 9 øre under ubemandet tankstations prisniveau

Med nuværende manglende lokal konkurrence mellem tankstationerne, så er det meget begrænset hvor langt man skal køre for at tanke. Eksempelvis tanker man 50 liter brændstof, anvender et brændstofkort med 25 øres rabat, så sparer man 17,50 kr. Med et gennemsnitlig kørselsforbrug giver det en mulig omvej på 20-30 km. Derfor er rådet at tanke på vejen uden alt for meget omvej, da besparelsen i økonomi (og tid) bliver ædt af omvejen/køreturen.

Almindelig sund fornuft siger at det må være billigst at tanke når brændstoffet er billigst. En simulering hvor tankningsstrategierne er: daglig tankning, tankning ved tom tank, bedste pris og værste pris, viser at det har marginal betydning for besparelsen. Eksempelvis ved et dagligt kørselsbehov på 80 km, fra år til dato, så er der en forskel pr. dag på 1,50 kr. for benzin og 2,40 kr. for diesel for den teoretiske bedste og værste pris i perioden. Forskellen mellem tankning - daglig og tom tank er: 0,40 kr. for benzin og 0,40 for diesel. Problemet med den sunde fornuft er man ikke kan afgøre hvornår brændstoffet er billigst, og at man derfor ikke kan få fordelen.

Konklusionen er at det er begrænset hvor meget man kan spare på køb af brændstof hvad angår omveje og strategier. Brug brændstofkort og tankning på vejen må være det bedste råd.

Et er at købe brændstof… - et andet fokus er ”fornuftig” forbrug af brændstof. Derom senere…
16.03.2022 - Priserne på brændstof falder...
Tilsyneladende har brændstofpriserne nået maksimum, hvilket i øvrigt var 9/3-2022 hvor benzin kostede: kr. 16,09 og diesel kostede: kr. 16,39.

I dag, 16/3-2022, koster benzin kr. 14,29 og diesel koster: kr. 13,49.

Hvis man har et kørselsbehov på 80 km om dagen, bilen har et forbrug på 16 km/l, og man faktisk tankede på dagen, så ville den ekstra omkostning til brændstof være: 9/3-2022: benzin: 12,50 kr. pr. dag, diesel: 21,00 kr. pr. dag
16/3-2022: benzin: 3,50 kr. pr. dag, diesel: 6,50 kr. pr. dag

Det skal selvfølgelig sammenlignes med almindelig konjunktur svingninger, og ”normale” stigninger/ fald er 0,10 kr., og giver en omkostning på 0,50 kr. pr. dag. Siden russernes invasion af Ukraine er benzin steget med 0,70 kr. og diesel med 1,30 kr.
09.03.2022 - Dieselprisen overhaler benzinprisen!
Endnu en dag med nye prisstigninger på benzin og diesel med henholdsvis +0,30 og +1,00 kr. Specielt dieselprisen er steget voldsomt, og som et kuriosum har den overhalet benzinprisen.

Tank inden kl. 11:00, da man oplever daglige prisstigninger. Den eneste måde man kan spare på omkostningerne, er ved at anvende et brændstofkort med rabat for hver tanket liter brændstof. En oversigt over de meste kendte danske brændstofkort findes her: Danske brændstofskort til køb af blyfri benzin og diesel.

I Sverige og Norge oplever man lignende stigninger. I Sverige er benzinen steget med +0,35 og for diesel +1,25 svenske kroner. I Norge er benzinen steget med +1,01 og for diesel +1,42 norske kroner.
08.03.2022 - Prisstigning fortsætter...
I dag fik priserne et stort hop opad. Begge brændstoftyper steg med kr. +0,60. Siden begyndelsen på den russiske invasion af Ukraine er benzinen steget med kr. +2,20 og diesel kr. +3,20.

Hvem undres ikke over denne ”hysteriske” stigning, når Vesten endnu ikke har indført importforbud på russisk olie eller russerne heller ikke har lukket for eksporten!?

Jeg kan kun opfordre til at tanke inden kl. 11:00 med disse daglige stigninger.

Danske pumpepriser på brændstof kan findes her: Danske priser på brændstof.

I Sverige og Norge oplever man lignende stigninger. I Sverige er benzinen steget med kr. +0,95 og for diesel kr. +1,50, hvilket svarer til benzinen er steget med kr. +0.70 og diesel kr. +1.10 i dansk valuta.
03.03.2022 - Brændstofpriserne stiger igen og igen!
Foran anden dag i træk så fik Danmark en prisstigning ud over det sædvanlige "10 øres hop", dvs. at priserne igen steg med kr. +0,30 for benzin og +0.60 øre for diesel over i gårsdagens store stigning. På en uge med krigen i Ukraine er benzinen steget med kr. +0,90 og for diesel kr. +1,50. Pumpeprisen (den pris som står på standeren, og ikke listeprisen som det meste af pressen fabler om) for diesel er ikke registreret højere i FuelFinders database end kr. 13,19.

Danske pumpepriserne på brændstof kan findes her: Liste- og pumpepriser på brændstof for danske selskaber.

Svenskerne oplevede en endnu større prisstigning. Kr. +0.55 på benzin, kr. +1.05 på diesel og kr. +1.15 på etanol. På ugebasis er stigningen: benzin: kr. +1,40, diesel: kr. +2,40 og etanol: kr. +3,05.

Norge følger også med i prisstigningerne, dog mere behersket: benzin: kr. +1,20 og diesel: kr. +1,30, og stort set ingen forskel på daglig eller ugentlig stigning.
02.03.2022 - Brændstofpriserne stiger igen!
I dag fik Danmark en prisstigning ud over det sædvanlige "10 øres hop", dvs. at priserne er steget med kr. 0,30 for benzin og 0.60 øre for diesel iht. i går.

Udviklingen i priserne på brændstof kan følges her: Prisudvikling på danske brændstofpriser.

Svenskerne oplever en prisstigning på kr. 0.40 på benzin, kr. 0.70 på diesel og kr. 0.50 på etanol.
25.02.2022 - Brændstofpriserne stiger pga. konflikten i Ukranie
Konflikten i Ukraine har fået den lovede indflydelse på brændstof-priser, som blev lovet i nyhederne. I Danmark får benzin og diesel en 3-dobbelt stigning end sædvane, dvs. at priserne er steget med kr. 0,30 iht. i går.

Udviklingen i priserne på brændstof kan følges her: Prisudvikling på danske brændstofpriser.

Svenskerne oplever en prisstigning på kr. 0.60 på benzin, og kr. 0.70 på diesel og etanol.