menu

Version 1.3 (Code 41) guide


Version 1.3 (Code 41)


Viktige nyheter og endringer:
 • Svenske og norske bensinstasjoner implementert.
 • Støtte for svenske og norske språk.
 • Modifisert metode for å bestemme posisjonen (GPS / Network) til en service. Forberedelse til å "tracke" / opptak stasjonen i Loggbok.
 • "Back"-button/"Tilbake"-tasten lukker tastaturet ved rapportering priser.
 • Nå er det mulig å gå direkte til plasseringsinnstillinger tilgang hvis du har slått av GPS.
Innstillinger blir behandlet uavhengig, og er den nest siste delen.

Bensinstasjonen


Listen viser de nærmeste bensinstasjonene for personbiler i området (Norge, Danmark eller Sverige) med ikonet, firma og adresse.

Siste listepriser / pumpepriser i størrelsesorden 95 blyfri, 98 blyfri og diesel er oppført, og avstanden til nærmeste bensinstasjon. Avstanden er et anslag på hvor mye som er forventet av være hvis jorden var flat og turen kunne gjøres i en rett linje og uten høydeforskjeller. Trykke på en bensinstasjon innhentet avstand og kjøretid så presis som Google Maps indikerer.

Bensin priser vises i forskjellige farger etter hvor lenge siden de ble registrert:

 • 0-4 timer
 • 4-8 timer
 • 8-12 timer
 • mer enn 12 timer
 • Listepriser

Tips: Hvis du er i nærheten av grensen, er det en fordel å stille inn skjermen til 50 km (i Innstillinger> Visning > Søk avstand/radius), der begge lands stasjoner vil vises (gjelder Danmark, Sverige og Norge).

Context meny: nei, men presset på listen må vise detaljer om stasjonen og muligheten til å velge veibeskrivelse eller rapportering av løpende priser.

Bensinstasjonen


Rapportering


På valgt bensinstasjon viser detaljer om nøyaktig stasjonen, og det vises den beregnede avstanden og tiden som per veibeskrivelse.

Det finnes to typer utmerkelser: pumpe pris og listepris.
 • Pumpeprisene er brukerne overføre via den egendefinerte tastatur.
 • Listeprisen er den prisen som selskapene gjelder i dagens reset bensinpriser.

Trykke [Veibeskrivelse] få veibeskrivelse fra en posisjon til den valgte bensinstasjon, og du kan ha til å velge mellom produkter på smarttelefonen har denne funksjonaliteten.

Ved å trykke på [Rapportering] deretter sendt inn data til serveren: www.fuelfinder.dk med noen brukernavn hvis dette er fullført.

Ønsker du å få rapportene som er registrert på en brukerkonto, må du være registrert med navn, e-postadresse og passord - fx. Registrere meg!

Rapportering


Dieselanlegg


Dieselanlegg

Disse plantene har mange forskjellige navn: Transportcenter, Truckstationer, dieselanlæg, Truckdiesel mm. - Hvert selskap har sitt eget navn. Listen viser neste diesel anlegg for lastebiler i området (Norge, Danmark eller Sverige) med ikonet, firma og adresse. Listen er slags avstand til nærmeste anlegget.
Det er ikke bare de stasjonene som selger drivstoff for tung og kommersiell trafikk, siden enkelte stasjoner har mer enn én type diesel, for eksempel Statoil har vanligvis både diesel for private og kommersielle formål. Disse vil imidlertid være å gå under bensinstasjonen.

Context meny: nei, men presset på listen blir vist veibeskrivelse.


Søk


Hvis du har behov for å finne bensinstasjoner eller dieselanlegg andre steder enn lokalt, bør du bare taste inn postnummer eller tettsted. Inndatafeltet kan skape "autofullfør", dvs. kommer utkastene. Bare byer (og postnummer) som kommer fra den offisielle listen over postnumre.

Ved å trykke på søk, deretter vises en liste over de nærmeste bensinstasjonen/dieselanlegget.

Hvis du velger å ikke skrive navnet eller nummeret i sin helhet eller velge et forslag, vil du se en liste for første match fra databasen.

Tips: Hvis du er i nærheten av grensen, er det en fordel å stille inn skjermen til 50 km (i Innstillinger> Visning > Søk avstand/radius), der begge lands stasjoner vil vises (gjelder Danmark, Sverige og Norge).

Trykker du på listen blir vist veibeskrivelse på den valgte stasjonen til den aktuelle posisjonen.

Søk


Forbruk


Forbruk

Hold styr på drivstoff. Registrere tid, antall volumer, pris per. liter og kilometerteller. En "kort" trykk listen kan du endre eller slette en linje. Trykke kort på overskriften vil være i stand til å legge til en ny linje. Et "langt"" trykk på listen (inkludert tittel / header) gir en Context meny hvor det er mulig å manipulere den valgte listen element. Hvis listen er tom, og trykk deretter på overskriften.

Context meny (Et "langt" trykk):

 • Legge til: Hvis datoen ikke er endret så kommer foran på listen, som listen er sortert etter dato i omvendt rekkefølge (tid er kun relevant når sortering hvis det er de samme datoene).
 • Endre: Det har blitt vist data som kan endres, og det er den linjen du har valgt er endret.
 • Slett: Her er det vist data kan / bør slettes, og det er den linjen du har valgt er slettet.
Hvis listen er tom, og trykk deretter på overskriften.

Options menyen:

 • Velg biler: Velg mellom biler
 • Administrer bil: Legge til, endre og slette bilen (tilhørende data vil også bli slettet).
 • Export: Sender et semikolon avgrenset fil til oppgitt e-postadresse. E-posten inneholder en link til hvordan dataene kan importeres inn i et regneark.

Tips: Hvis du vil ha en nøyaktig angivelse av den gjennomsnittlige forbruker, krever det at bilen fylt opp hver gang, slik at du kan sikre nøyaktig beregning av forbruk. Første registreringen bør være dato, 0, 0, kilometerteller, da gjennomsnittsforbruket er riktig beregnet.


Loggbok


Registrere kjøring med bil, private og kommersielle formål. Med muligheten til å sette på og av med avstand og til hvilke formål. Dato er tiden her og nå, som kan endres ved å trykke på klokke og kalender. En "kort" trykk listen kan du endre eller slette en linje. Trykke kort på overskriften vil være i stand til å legge til en ny linje. Ved å trykke på (en "langt trykk") på en linje, kan du legge til, endre eller slette (Context meny).

Context menu (Et "langt" trykk):

 • Legge til: Hvis datoen ikke er endret så kommer foran på listen, som listen er sortert etter dato i omvendt rekkefølge (tid er kun relevant når sortering hvis det er de samme datoene).
 • Endre: Det har blitt vist data som kan endres, og det er den linjen du har valgt er endret.
 • Slett: Her er det vist data kan / bør slettes, og det er den linjen du har valgt er slettet.
Hvis listen er tom, og trykk deretter på overskriften.

Options menu:

 • Velg biler: Velg mellom biler
 • Administrer bil: Legge til, endre og slette bilen (tilhørende data vil også bli slettet).
 • Export: Sender et semikolon avgrenset fil til oppgitt e-postadresse. E-posten inneholder en link til hvordan dataene kan importeres inn i et regneark.

Loggbok


Donasjon


Donation

Hvis du finner dette programmet nyttig, slik at du har mulighet til å støtte sin utvikling ved å sende en donasjon til utvikleren. PayPal akseptert, så muligheten til å bruke e-post og kredittkort.

Context meny: nei, men du trykker på en av knappene/buttons, deretter gis anledning til å sette inn penger til utvikleren.


Innstillinger


Innstillinger meny

 • Skjerm: Tema valgt (Temaer er fjernet inntil videre på grunn av den nødvendige støtte for nye Android-versjoner ... - komme tilbake i senere versjon)
 • Vise: Fungerende bare på bensinstasjoner. se neste seksjon.
 • Rapporter: Relevante dersom de ønsker å registrere sin rapportering om et brukernavn. Registrere meg her
 • Still GPS/WIFI for oppdatering: Muligheten til å endre tid og avstand intervall for oppdatering av beliggenhet.
 • Versjon: Versjon av programmet og databasen, og datoen for siste sjekk for oppdatering.
 • Manual: Beskrivelse av FuelFinders funksjoner. Vises i mobile lokale nettleseren.

Innstillinger

FuelFinder innstillinger > Skjerm:

Det er mulig å velge 5 forskjellige stiler se hvor som helst i app (Meny - Teamer).

 1. Default
 2. Beige
 3. Blågrå
 4. Blå (hvit bakgrunn)
 5. Grøn (hvit bakgrunn)
 6. Stål

Velge et tema vil bli husket fra tid til annen. Forresten Hvis du ønsker å fjerne alle innstillinger, valg av tema data for forbruk og loggbok, kan du slette alle data (det skjer på samme sted der det ville fjerne app).

Ovennevnte skjermene viser de forskjellige temaene i bruk.

Skjerm

FuelFinder innstillinger > Vise:

 • Søk: Mulighet til å velge søkeradiusen. Viser priser. Sortering på pris eller avstand. Avstand søket: Hvor mange bensinstasjoner vises i listen avhenger av avstanden. Standard er 5 km, og kan velges fra 0 til 5, 10, 15, 25 eller 50 km avstand.
 • Visning av drivstoffpriser. Mulighet til å velge den nøyaktige prisen ønsket på listen over bensinstasjoner.
 • Sortering av listepris/pumpepriser eller avstand: Sortering på prisene er i dag basert på blyfri 95. Normal visning er sortert på avstand. Avstanden beregnes fra dagens geodata / GPS koordinater / POI (Point Of Interrest). Avstand et anslag over hvor mye som er forventet av det hvis jorden var flat, kan stasjonen bli gjort i en rett linje og uten høydeforskjeller.. Resultatet av denne beregningen blir så justert med 20 til 30%, slik at det resulterer bedre samsvarer med virkeligheten.

Showing

FuelFinder innstillinger > Rapporter:

 • Skriv inn E-post: Ønsker du å registrere rapportene, deretter e-postadressen er spesifisert.
 • Lud: Juster volumnivået for tastaturklikk (gjelder kun numerisk tastatur i rapportering).
 • Priser: I forbindelse med rapporten er en god pris korrelasjon mellom blyfri 95 og blyfri 98 fullførte den som fylte den andre automatisk. MERK: IKKE implementert ennå!

Reporting

FuelFinder innstillinger > Still GPS/WIFI for oppdatering

 • GPS tid: Minste tidsintervall (i sekunder) mellom oppdateringer av plasseringen.
 • GPS avstand: Minste avstand (i meter) mellom oppdatere nettstedet.
Man må være forsiktig med å sette på disse parametrene hvis du ønsker å spare batteri. Lave verdier bruker mer strøm enn høye verdier, og GPS er en av de største energibrukerne på mobiltelefonen.

GPS

FuelFinder innstillinger > Version

 • Versjon: Versjon og Code of Fuel Finder. Hersom versjon 1.3 og Code 41
 • Databasen oppdateres: Når det er den nyeste databasen fra eller når det er den sist ble oppdatert.
 • Database sjekket: Når er senere spurte etter oppdateringer (skjer med et intervall på minst en uke).

Version


Lese håndbok (de merkelig ord)


Context meny: Det kan skrives på to forskjellige måter på skjermen: korte og lange. Vanligvis kort trykk et valg, slik som flåtten og en lang trykk valg av kontekst/context, dvs. typisk motta flere detaljer.

Innstillinger meny: Det er vanskelig å beskrive hvordan det eksisterer, men ofte må lete etter tre vertikale prikker eller 4 linjer (en lang linje på toppen og tre mindre nedenfor) enten inne i app eller smarttelefon. Slik det ser ut, avhenger av hvilken versjon av Android-operativsystemet.

POI (Point Of Interrest): Er den menneskelige beskrivelse av det tekniske navnet geodata, men er ofte forstått som et lagret favorittsted.

Geodata: Kort teknisk term for GPS-koordinater.