menu

Brukerhåndbok for FuelFinder v2.0 (code: 116)


Version 2.0 (code: 116)


Viktige nyheter og endringer:
 • Implementering av materialdesign
 • Ny implementering av GPS som er batterisparende
 • Listevisning av bilvask
 • Liste over ladepunkter for elbiler
 • Enklere rapportering av drivstoffpriser, for eksempel "AutoFill" -funksjonen for danske priser
 • Ny betalingsmåte og abonnementsordning
 • Utfasing av blyfri 92 og implementering av blyfri 98 eller 100 for danske priser
 • Endring av språket og dermed språket i appen avhenger ikke av språket på mobilen - fra versjon 8 og utover
Innstillinger blir behandlet uavhengig, og er den nest siste delen.

Personbil, lastebil, elbil og bilvaskPersonbil, lastebil, elbil og bilvask


Listene viser de nærmeste stasjonene for biler, lastebiler, elbil og bilvask Norge med tilhørende ikon, firma og adresse.

Siste priser i størrelsesorden blyfri 95, blyfri98 og diesel er indikert, samt avstand til nærmeste bensinstasjon. Avstanden er et estimat for hvor langt det forventes å være hvis bakken var flat og kjøreturen kunne gjøres i fugleflylinje og uten høydeforskjeller. Å trykke på en bensinstasjon gir avstand og kjøretid så nøyaktig som MapBox indikerer det.

Prisene vises i forskjellige farger, avhengig av hvor lenge siden de ble rapportert:

 • 0-4 timer
 • 4-8 timer
 • 8-12 timer
 • mer enn 12 timer
 • Listepriser

Utvalgte selskaper med et lite blått kredittkortikon har festet til et drivstoffkort og hvis du har sjekket Valg> Vis> Drivstoffkort er inkludert i beregningen av pris.. Mer om drivstoffkort

De ulike danske selskapene har ulike typer listepriser som brukes når pumpeprisen justeres til listeprisen når oljeprisen, dollarkursen eller lignende blir skiftet. Modifiserte listepriser er merket med "*" foran prisen, basert på mange års erfaring og empiriske data om priser (gjelder for OK, Shell & Go'on). Dette alternativet kan endres under Innstillinger > Vis > Danske listepriser.

Hvis det er nytt eller endringer i service / tankstasjoner, er du velkommen til å informere om dette: Ny eller endret bensinstasjon. I tillegg til tekst, er det mulig å feste et bilde med GPS koordinater. Det krever 2 ting fra mobiltelefonen din.

 1. Plassering er aktivert for mobiltelefonen (Mobil-innstillinger > Plassering > "en nøyaktighet")
 2. Lagre plassering er aktivert for kameratet (Kamera-innstillinger > Lagre plassering)

Tips: Hvis du er nær landgrensen, vil FuelFinder automatisk bytte til et nytt land i forhold til GPS. Hvis du er utenfor Skandinavia, kan informasjonen ses under søk.

Context meny: Ingen, men trykket på listen du ser detaljer om stasjonen og muligheten til å velge retninger eller rapportering av nåværende priser.

Personbil, lastebil, elbil og bilvask


Rapportering av drivstoffpriser


Rapportering

På valgt bensinstasjon viser detaljer om nøyaktig stasjonen, og det vises den beregnede avstanden og tiden som per veibeskrivelse.

Det finnes to typer utmerkelser: pumpe pris og listepris.
 • Pumpeprisene er brukerne overføre via den egendefinerte tastatur.
 • Listeprisen er prisen som selskapene bruker ved dagens nullstilling av bensinprisene (dette skjer nesten alltid klokken 10.00 i Danmark, avhengig av dollarkurs og oljepris).

Foreløpig bare gjeldende for Danmark. Ved å trykke på [AUTOFILL] gir du forslag til gjeldende priser for de forskjellige drivstofftypene, og på denne måten kan nåværende priser bekreftes. Hvis prisen på drivstoff har falt fra tidligere priser, kan du angi en pris og bruke autofyll for å fylle ut resten (merk at det kan være variasjon på noen få ører).

Trykke [Veibeskrivelse] få veibeskrivelse fra en posisjon til den valgte bensinstasjon, og du kan ha til å velge mellom produkter på smarttelefonen har denne funksjonaliteten.

Ved å trykke på [Rapportering] deretter sendt inn data til serveren: www.fuelfinder.dk med noen brukernavn hvis dette er fullført.

Ønsker du å få rapportene som er registrert på en brukerkonto, må du være registrert med navn, e-postadresse og passord - fx. Registrere meg! eller bare skriv inn en e-post. E-posten brukes ikke til noe annet formål.

Etter et varsel blir antall varsler bekreftet hvis notifikationer ikke er slått av.


DrivstoffkortDrivstoffkort


Det er i hovedsak to typer drivstoffkort.

 1. Separat kort med rabatt på pumpe / stå pris og knyttet til en kreditt på 30-45 dager. Bill send eller Betalt over betalingstjeneste.
  En variant tjener av drivstoffkortbonusen som kan brukes som kontanter betaling, for eksempel Coop-kort.
 2. Tilknyttet kredittkort, f.eks. UeroCard, hvor kontanter er gitt rabatt på betaling.

Listen er delt inn i land og under landene er det drivstoffkort. Hvis et land samsvarer med språket på mobiltelefonen, så det vises automatisk.

Du kan velge drivstoffkort ved å sjekke høyre side. På listen over bensinstasjoner og dieselanlegg vil Selskapet vil bli merket og et lite kredittkort vil bli vist. Hvis rabatten skal beregnes på selskapets drivstoffpriser, da Du må velge den under Innstillinger> Vis> Drivstoffkort.

Det er mulig å opprette, endre og slette kart. Ved berøring av et eksisterende drivstoffkort vises detaljer og det er mulig å endre eller slette kortet.

Noen av de vanligste er forhåndsinstallert drivstoffkort (det ubeleilig kan imidlertid slettes uten problemer de oppstår igjen hvis du sletter dataene i appen, men i den prosessen forsvinner ens egne opprettede kort - det er standard Android).

Context menu (Et "langt" trykk) det er mulighet:

 • Nytt kort
 • Endre kort
 • Slett kort

Rabatten er oppgitt på bensin og diesel, og som beløp pr. liter eller i prosent.

PS. Hvis kortet gjelder for flere selskaper, må det opprettes ett kort for hvert selskap.

Drivstoffkort


Forbruk og kjørebokForbruk og kjørebok


Forbrug

Forbruk

Hold styr på drivstoff. Registrere tid, antall volumer, pris per. liter og kilometerteller.

Kjørebok

Registrer kjøring med bil, privat og kommersiell kjøring. Med evnen til å indikere av og på med avstand og til hvilket formål. Dato er tiden her og nå, som kan endres ved å trykke på klokke og kalender.

En "kort" trykk listen kan du endre eller slette en linje. Trykke kort på overskriften vil være i stand til å legge til en ny linje. Et "langt"" trykk på listen (inkludert tittel / header) gir en Context meny hvor det er mulig å manipulere den valgte listen element. Hvis listen er tom, og trykk deretter på overskriften.

Context meny (Et "langt" trykk):

 • Legge til: Hvis datoen ikke er endret så kommer foran på listen, som listen er sortert etter dato i omvendt rekkefølge (tid er kun relevant når sortering hvis det er de samme datoene).
 • Endre: Det har blitt vist data som kan endres, og det er den linjen du har valgt er endret.
 • Slett: Her er det vist data kan / bør slettes, og det er den linjen du har valgt er slettet.
Hvis listen er tom, og trykk deretter på overskriften.

Options menyen:

 • Velg biler: Velg mellom biler
 • Administrer bil: Legge til, endre og slette bilen (tilhørende data vil også bli slettet).
 • Import/Eksport:
  • Eksporter semikolonseparerte fildata: Sender en semikolonseparert fil til den angitte e-postadressen. I posten er det en lenke til hvordan data kan importeres til et regneark.
  • Importer data fra server: Henter en tidligere lagret versjon av kjøre- og bruksdata fra serveren.
  • Eksporter data til server: Lagrer gjeldende versjon av kjøre- og bruksdata fra serveren. Det krever at man har en registrert e-postadresse. Det kan være det samme som brukt til prisrapportering eller opprettet her: Registrer meg!.

Tips: Hvis du vil ha en nøyaktig angivelse av den gjennomsnittlige forbruker, krever det at bilen fylt opp hver gang, slik at du kan sikre nøyaktig beregning av forbruk. Første registreringen bør være dato, 0, 0, kilometerteller, da gjennomsnittsforbruket er riktig beregnet.


AbonnementAbonnement


Hvis du finner dette programmet nyttig, har du det mulighet til å støtte sin utvikling ved å sende en donasjon til utvikleren. Google InApps fakturering brukes, så Mulighet for å bruke kredittkort som betalingsmetode.

For å kansellere et abonnement, må du bruke Google Play > Innstillinger

Abonnement


SøkSøk


Søgstation

Hvis du trenger å finne stasjoner for biler, lastebiler, elbiler og bilvask i Danmark, Sverige eller Norge, skriver du ganske enkelt inn landspesifikke postnummer eller by. Inngangsfeltet kan lage "autocomplete", dvs. forslag kommer inn. Dette er bare byer og postnummer fra den offisielle listen.

Etter å ha trykket på søk vises en liste over nærmeste personbiler, lastebiler, elbil eller bilvask.

Hvis du velger å ikke skrive navnet eller nummeret i sin helhet eller velge et forslag, vil du se en liste for første match fra databasen.

Tips: Hvis du er i nærheten av grensen, er det en fordel å stille inn skjermen til 50 km (i Innstillinger> Visning > Søk avstand/radius), der begge lands stasjoner vil vises (gjelder Danmark, Sverige og Norge).

Hvis du vil ha alle Shell-stasjoner i Kolding, kan du skrive "Bergen, Shell" eller "shell, bergen". Postnumre kan også brukes, f.eks. "5020, shell". Kapitalisering skilles ikke.

Søgstation


InnstillingerInnstillinger


Innstillinger meny

 • Språk: Alternativ å velge mellom de 5 språkene: dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk for androidversjon 8 og utover.
 • Søk: Alternativ for å velge søkeradius. Viser priser. Sorter etter pris eller avstand. Søkeavstand: Antall bensinstasjoner som vises på listen, avhenger av avstanden. Standardverdien er 5 km, og du kan velge 5, 10, 15, 25 eller 50 km avstand.
 • Visning: av drivstoffpriser. Mulighet for å velge nøyaktig de prisene du ønsker i bensinstasjonslisten.
 • Sortering: på listepriser/pumpepriser eller avstand: Prissortering er foreløpig basert på blyfri 95. Normalt visning er sortert etter avstand.
 • Drivstoffkort: Inkluder rabatt på prisen i oversikten over bensinstasjoner. Kontrollmerke: de valgte kortene brukes til å beregne pris, og prisen er markert med kursiv og fet skrift.
 • Danske listepriser: Gjelder bare danske listepriser (gjelder OK, Shell & Go'on). De forskjellige selskapene har forskjellige typer listepriser, som brukes når pumpeprisen blir justert til listeprisen ved en endring i oljepris, dollarkurs eller lignende. Viser listepriser basert på erfaring og empiri. De er merket med "*" foran prisen, f.eks. *11.09.
 • E-post: Hvis du ønsker å registrere rapportene dine, må du oppgi e-postadressen. Ikke brukt til andre formål.
 • Tastaturlyd:Juster lydnivået for tastaturklikk (gjelder bare numerisk tastatur under rapportering).
 • Manual: Denne siden vises på mobiltelefonen i riktig oppløsning.

Options


Lese håndbok (de merkelig ord)


Context meny: Det kan skrives på to forskjellige måter på skjermen: korte og lange. Vanligvis kort trykk et valg, slik som flåtten og en lang trykk valg av kontekst/context, dvs. typisk motta flere detaljer.

Innstillinger meny: Det er vanskelig å beskrive hvordan det eksisterer, men ofte må lete etter tre vertikale prikker eller 4 linjer (en lang linje på toppen og tre mindre nedenfor) enten inne i app eller smarttelefon. Slik det ser ut, avhenger av hvilken versjon av Android-operativsystemet. Kalt ofte til "en hamburger" av IT-folk.

POI (Point Of Interrest): Er den menneskelige beskrivelse av det tekniske navnet geodata, men er ofte forstått som et lagret favorittsted.

Geodata: Kort teknisk term for GPS-koordinater.