menu

Importer data til regneark

Tanken er at du kan eksportere informasjonen du har gitt på de to fra kategoriene: Forbruk og Loggbok. Man eksportere all informasjonen du kan se den valgte bilen, og når du velger Eksporter, deretter starte Android-postprogrammet. Hvis du har flere e-postklienter, så du må velge en av dem og genererte en e-postvedlegg. Så du må oppgi en e-postadresse til hvilken informasjon som skal sendes.

Så bytt til mottakeren. Du kan åpne filen direkte fra postprogrammet til regnearket, men så skjer ikke en konvertering av spesialtegn som æøåÆØÅ (Android OS er UNIX). UNIX og Windows er ikke sammen karakter, deretter på Windows-plattformen, vil informasjonen være nesten uleselig.

For å lese informasjonen på Windows-plattformen, er følgende prosedyre benyttes. Denne fremgangsmåten bruker et format fil som er delt med semikolon, og dette er gjort på en spesiell måte i et regneark som Excel. Først må du velge et tegn til å være konveteres fra (punkt 4). Velg deretter tegnet som skiller informasjon i felter (punkt 5), og til slutt må byttes rundt komma og perioden, hvis du bruker danske konvensjoner (Point 6 - begge skjermer).

PS
I dag kan du ikke gjøre det den andre veien (import til Android).

Excel:

 1. Lagre vedlegg i e-postprogrammet.
 2. I Excel Data valgt Fra tekst
 3. Den lagrede filen er valgt og import
 4. I det første skjermbildet, velger du: Avgrenset og Fil opprinnelse: 65001 : Unicode (UTF-8) + Neste

  Step 1

 5. I den andre skjermen, velger du: Skilletegn:Semikolon

  Step 2

 6. I den tredje skjermen, velger du: For dato og tid: DatoÅMD

  Step 3a

  For desimaltall: Standard og avansert... Desimal separator . (dot). Tusen separator , (komma)

  Step 3b

 7. Utfør - og velge hvor den importerte informasjonen som skal plasseres eller plassering i et nytt regneark.