menu

Utvikling av listepriser for drivstoff til norske selskaper

Grafen viser gjennomsnittlig pris per. I dag de ulike oljeselskaper, som publiserer sine listepriser. Grunnlaget for grafen er daglig oppdatert liste over listepriser, samt historiske data fra selskapenes nettsider.

Startdato: Sluttdato: Blyfri 95 Blyfri 98 Diesel Diesel +

Den oppdaterte listen over listepriser:Priser > Listepris