menu

Ny eller endringer i bensinstasjoner


Det er alltid endringer, og vi vil vite hvilke...
Man kan GeoTag et bilde. Det krever 2 ting fra mobiltelefonen din.
  1. Plassering er aktivert for mobiltelefonen (Mobil-innstillinger > Plassering > "en nøyaktighet")
  2. Lagre plassering er aktivert for kameratet (Kamera-innstillinger > Lagre plassering)