menu

Det er nødvendig at kende bruger, så venligst: log in


Blyfri + dækker over følgende produkter med 5% etanol og forskellige oktan: 95, 98 og 100:

  • Circle K: milesPLUS 95
  • Shell: Shell V-Power 100 oktan
  • Q8/F24: GoEasy 95 Extra E5
  • OK: Oktan 100
  • ingo: Oktan 98 E5
  • OIL! tank & go: 98 E5 PREMIUM

Diesel + dækker over følgende produkter:

  • Circle K: milesPLUS Diesel
  • Shell: Shell V-Power Diesel
  • Q8/F24: GoEasy Diesel Extra