menu

Register över svenska företag

Senast uppdaterad:

Bensinstationer

Tabellen visar en lista över alla svenska storföretag. Tabellen visar antalet stationer och länkar till bolagets hemsida.

Företag Bensinstationer Övrig information
OKQ8 542
Preem 326
qstar 325
Circle K 295
ingo 287
st1 278
din-X 180
Tanka 171
Skoogs Bränsle 126
Shell 118
Gulf 75
Dalviks Kvarn 31
Green Petroleum 28
Smart Energy 26
Paroy 24
Bilisten 20
Oljeshejkerna 17
Börjes Tankcenter AB 15
Runes 6
Tankvärt 5
pump pump 4
Listermacken 3
2890

Dieselstationer

Lista över svenska företag som har dieselstationer som är särskilt utformade för den tunga och kommersiell trafik. Tabellen visar antalet stationer och länkar till bolagets hemsida. Observera att vissa företag erbjuder både diesel för lätta och tunga trafiken på sin station, och dessa stationer som ingår i listan ovan.

Företag Stationer Övrig information
Såifa 174
Circle K 167
Shell 92
IDS * 48
Mattssons Olje 2
483

Biltvätt

Lista över svenska företag som har biltvätt vid bensinstationen.

Företag Biltvätt Övrig information
Circle K 251
OKQ8 242
Shell 82
Tanka 80
Preem 78
Paroy 2
ingo 2
737

Laddstation

Lista över svenska företag som har laddstationer speciellt konstruerade för elbilar.

Företag Laddstation Övrig information
Fortum 189
Circle K 47
Tesla 40
OKQ8 37
Preem 23
Ionity 19
Clever 5
Såifa 1
E.ON ?
361