menu

Register över svenska företag

Senast uppdaterad:

Bensinstationer

Tabellen visar en lista över alla svenska storföretag. Tabellen visar antalet stationer och länkar till bolagets hemsida.

Företag Bensinstationer Övrig information
OKQ8 543
Preem 328
qstar 334
Circle K 292
ingo 287
st1 280
Tanka 171
din-X 169
Skoogs Bränsle 121
Shell 120
Gulf 76
Dalviks Kvarn 31
Green Petroleum 31
Smart Energy 26
Paroy 24
Bilisten 20
Oljeshejkerna 17
Börjes Tankcenter AB 15
Runes 6
Tankvärt 5
pump pump 4
Listermacken 3
2903

Dieselstationer

Lista över svenska företag som har dieselstationer som är särskilt utformade för den tunga och kommersiell trafik. Tabellen visar antalet stationer och länkar till bolagets hemsida. Observera att vissa företag erbjuder både diesel för lätta och tunga trafiken på sin station, och dessa stationer som ingår i listan ovan.

Företag Stationer Övrig information
Circle K 168
Såifa 146
Shell 69
IDS * 38
Mattssons Olje 6
427

Biltvätt

Lista över svenska företag som har biltvätt vid bensinstationen.

Företag Biltvätt Övrig information
Circle K 251
OKQ8 242
Shell 82
Tanka 80
Preem 78
Paroy 2
ingo 2
737

Laddstation

Lista över svenska företag som har laddstationer speciellt konstruerade för elbilar.

Företag Laddstation Övrig information
Fortum 189
Circle K 47
Tesla 40
OKQ8 36
Preem 23
Ionity 19
Clever 4
Såifa 1
E.ON ?
359