menu

Version 1.4 (Code 50) guide


Version 1.4 (Code 50)


Betydande nya funktioner och ändringar:
 • Ändra rapportsida så att den är dynamisk i förhållande till erbjudandet.
 • Produktnamn anpassade företag: CircleK, 1-2-3, Shell, Q8 och F24 på rapportering aktivitet.
 • Tankställen med kommersiella produkter (t.ex. diesel, den blå) visas på fliken: Dieselanläggning.
 • Sök stationer oberoende av plats i antingen Danmark, Norge eller Sverige på fliken Sök.
 • Standardspråket är engelska, om inte mobiltelefonanvändning språk danska, svenska eller norska.
Setup behandlas oberoende, och är det näst sista stycket.

Bensinstation


Listan visar de närmaste bensinstationer för personbilar i området (Sverige) med dess ikon, företag och adress.

Senaste listpriser / pump priserna för blyfri 95, blyfri 98 och diesel anges, liksom avståndet till närmaste bensinstation. Avståndet är en uppskattning av hur mycket som förväntas av vara om jorden var platt och enheten kan göras i en rak linje och utan höjdskillnader. Trycka på en bensinstation som erhållits avstånd och körtid så exakt som Google Maps visar.

Bensin priser visas i olika färger:

 • 0-4 timmar
 • 4-8 timmar
 • 8-12 timmar
 • mer än 12 timmar
 • Listpris

Snabbmeny: nej, men tryckte på listan måste visa information om stationen och möjlighet att välja riktningar eller redovisning av löpande priser.

Bensinstation


Rapportering


Vid vald bensinstation visas information om just den stationen, och det kommer att visas den beräknade avstånd och tid enligt anvisningarna.

Det finns två typer av utmärkelser: pump pris och listpris.
 • Priserna vid pumpen är användarna sänder via anpassade tangentbord.
 • Lista är det pris som används av företag i dagens återställningsbensinpriser.

Pressning [Avstånd] få vägbeskrivningar från en position till den valda bensinstationen, och du kanske måste välja mellan de produkter av smartphone har denna funktion.

Ett tryck på [Rapport] skickas sedan in data till servern: www.fuelfinder.dk med eventuellt. användarnamn när detta är slutfört.

Vill du få dina rapporter registrerade på ett användarkonto, då måste du vara registrerad med namn, e-postadress och lösenord - fx. Registrera mig!

Rapportering


Dieselanläggning


Dieselanläggning

Dessa system har många olika namn: Transport Centre, Lastbil Stationer, dieselsystem , Diesel Truck mm. - Varje företag har sitt eget namn. Listan visar närmaste dieselanläggning för lastbilar i området (Sverige) med dess ikon, företag och adress. Listan är typ av avståndet till närmaste anläggning.
Det är inte bara de stationer som säljer drivmedel för tung och kommersiell trafik, eftersom vissa stationer har mer än en typ av diesel, t.ex. Statoil har vanligtvis både diesel för privata och kommersiella syften. Dessa kommer emellertid att gå under bensinstationer.

Snabbmeny: nej, men tryckte på listan får visas riktningar.


Sök


Om du har ett behov av att hitta bensinstationer eller dieselkraftverk annanstans än lokal, ska du bara ange postnummer eller ort. Inmatningsfältet kan skapa "auto complete", det vill säga kommande utkasten. Endast städer (och postnummer) kommer från den officiella förteckningen över postnummer.

Efter att ha tryckt sökningen erhålls sedan en lista över de närmaste stationer/dieselanläggning.

Om du väljer att inte skriva namn eller nummer i sin helhet eller välja ett förslag, kommer du att se en lista för den första matchen från databasen.

Genom att trycka på listan får visas riktningar på den valda stationen till den aktuella positionen.

Sök


Förbrukning


Förbrukning

Håll koll på din bränsleekonomi. Registrera tid, antalet volymer, pris per. liter och vägmätare. En "kort" presslista kan du ändra eller ta bort en linje. Tryck kort rubriken kommer att kunna lägga till en ny rad. En "lång" press lista (inklusive titel/rubrik) ger en snabbmeny där är möjligt att manipulera den valda listan objektet. Listan är tom, och tryck sedan på rubriken.

Snabbmeny (en "lång" press):

 • Lägg till: Om datumet inte ändras så kommer den främre delen av listan, som listan sorteras efter datum i omvänd ordning (tid är endast relevant vid sortering om det är samma datum).
 • Äldre: Det finns en uppfattning data som kan ändras, och det är den linje du valt ändras.
 • Ta bort: Det finns en visa data kan / bör utgå, och det är den linje du valt tas bort.
Listan är tom, och tryck sedan på rubriken.

Alternativ menyn:

 • Välj bilar: Välj från bilar
 • Hantera bil: lägga till, ändra och ta bort bil (Tillhörande data kommer också att tas bort).
 • Exportera: Sänder ett semikolon avgränsad fil till den angivna e-postadressen. E-post innehåller en länk till hur data kan importeras till ett kalkylblad.

Tips: Om du vill ha en noggrann redogörelse för genomsnittskonsumenten , krävs det att bilen fylls upp varje gång, så att du kan se en exakt beräkning av förbrukningen. Första registrering bör vara den dag, 0, 0, vägmätare, då medelförbrukning beräknas korrekt.


Loggbok


Registrera din enhet så att privat och i tjänsten. Med möjligheten att ställa in på och av med avstånd och i vilket syfte. Datum är tiden här och nu, som kan ändras genom att trycka på klockan och kalendern. En "kort" presslista kan du ändra eller ta bort en linje. Tryck kort rubriken kommer att kunna lägga till en ny rad. Genom att trycka på (ett "långt tryck") på en linje kan du lägga till, ändra eller ta bort (snabbmeny).

Snabbmeny (en "lång" press):

 • Lägg till: Om datumet inte ändras så kommer den främre delen av listan, som listan sorteras efter datum i omvänd ordning (tid är endast relevant vid sortering om det är samma datum).
 • Ändra: Det kommer att visas data som kan ändras, och det är den linje du valt ändras.
 • Ta bort: Det finns en visa data kan / bör utgå, och det är den linje du valt tas bort.
Listan är tom, och tryck sedan på rubriken.

Options menu:

 • Välj bilar: Välj från bilar
 • Hantera bil: lägga till, ändra och ta bort bil (Tillhörande data kommer också att tas bort).
 • Exportera: Sänder ett semikolon avgränsad fil till den angivna e-postadressen. E-post innehåller en länk till hur data kan importeras till ett kalkylblad.

Loggbok


Donation


Donation

Om du hittar det här programmet bra, så har du möjlighet att stödja utvecklingen genom att skicka en donation till utvecklaren. PayPal accepteras, så möjligheten att använda e-post och kreditkort.

Snabbmeny: nej, men du trycker på en av knapparna ges då möjlighet att sätta in pengar till utvecklaren.


Setup


Setup menyn
 • Skärm: Tema vald (teman tas bort tills vidare på grund av det stöd som behövs för nya Android-versioner ... - kom tillbaka senare)
 • Kollar: Agerar bara på bensinstationer. Se nästa avsnitt.
 • Rapport: Relevant om du vill registrera sin rapportering på en användare. Registrera mig här
 • Ställ in GPS/WiFi: Möjlighet att ändra tiden och avståndsintervallet för uppdatering av webbplatsen.
 • Version: Versionen av appen och databasen, och datum för den sista kontrollen för uppdatering.
 • Manual: Beskrivning av FuelFinders funktioner. Visas i mobil lokala webbläsaren.

Options

FuelFinder setup > Tema:

Det är möjligt att välja 5 olika stilar visa någonstans i appen (Meny - Teamer).

 1. Default
 2. Beige
 3. Blågrå
 4. Blå (vit bakgrund)
 5. Grøn (vit bakgrund)
 6. Stål

Välja ett tema kommer att bli ihåg från tid till annan. övrigt Om du vill ta bort alla inställningar, val av tema uppgifter för konsumtion och loggbok, kan du radera alla data (det händer samma plats där det skulle ta bort appen).

Ovanstående skärmar visar de olika teman i använda.

Tema

FuelFinder setup > Visning:

 • Sök: Möjlighet att välja sökradien. Prismärkning. Sortering på pris eller avstånd. Sök Avstånd: Hur många bensinstationer visas i listan beror på avståndet. Standardvärdet är 5 km, och kan väljas 0-5, 10, 15, 25 eller 50 kilometer. avstånd.
 • Visning av bränslepriserna. Möjlig opt opt exakta priser önskas i listan över bensinstationer.
 • Sortering på listpriser/priser vid pumpen eller avstånd: Sortering på priserna är för närvarande baserad på blyfri 95. Normal visning sorteras på avstånd. Avståndet beräknas från den löpande Geodata/GPS-koordinater/POI (Point Of Inter Rest). Avstånd ett en uppskattning av hur mycket som förväntas av att om jorden var platt, kan göras enheten i en rak linje och utan höjdskillnader. Resultatet av denna beräkning justeras sedan med 20-30%, så resultaten bättre match verklighet.

Showing

FuelFinder setup > Rapport:

 • E-post: Vill du registrera dina rapporter, sedan e-postadress anges.
 • Ljud: Justera volymnivån för tangentbordet klick (endast för numeriska tangentbordet under rapport).
 • Priser: I samband med rapporteringen är ett bra pris korrelation mellan blyfri 95 och blyfri 98 avslutade en som fyllde den andra automatiskt. OBS: EJ implementerat än!

Reporting

FuelFinder setup > Ställ in GPS/WiFi:

 • GPS-tid: Den minsta tidsintervallet (i sekunder) mellan uppdateringar av webbplatsen.
 • GPS avstånd: Minsta avstånd (i meter) mellan uppdateringar av webbplatsen.
Man måste vara noga med att inte sätta på dessa parametrar om du vill spara på batteriet. Små värden använder mer ström än höga värden, och GPS är en av de största energianvändare på mobiltelefonen.

GPS

FuelFinder setup > Version:

 • Version: Version och Code of FuelFinder. Hersom version 1.3 och Code 41
 • Databasen uppdateras: När det är den senaste databasen från eller när det är den senast uppdaterade.
 • Databasen kontrolleras: När senare bad om uppdateringar (händer med ett intervall på minst en vecka).

Version


Reading-guide (konstiga ord)


Kontextmeny: Du kan trycka på 2 olika sätt på skärmen: korta och långa. Typiskt, en kort tryckning på ett val, såsom markeringar och en lång val av sammanhang/kontext press, dvs. du vanligtvis visa fler detaljer.

Alternativmenyn: Det är svårt att beskriva hur det existerar, men ofta du måste leta efter 3 prickar eller 4 rader (en lång rad vid toppen och tre mindre nedan) antingen inne i appen eller smartphone. Hur det verkar beror på vilken version av operativsystemet Android.

POI (Point of Interest ): Är människans beskrivning av den tekniska benämningen geodata, men förstås typiskt som en sparad favoritplats.

Geodata: Kort tekniska termen för GPS-koordinater.