menu

Historisk utveckling av bränslepriser för svenska företag

Diagrammet visar det genomsnittliga priset per. Idag olika bensinbolag, som offentliggör sina listpriser. Grunden i diagrammet är den dagliga uppdaterad lista över listpriserna, liksom historiska data från bensinbolagens hemsidor.

Startdatum: Slutdatum: Blyfri 95 Blyfri 98 Blyfri + Diesel Diesel + Etanol 85

Senaste och aktuella priser: Priser > Senaste och aktuella priser


Grafen visar 2 viktiga parametrar för prisutvecklingen för bränsle, nämligen valutan: dollar (uttryckt i kronor) och priset på råolja (uttryckt i dollar).