menu

Ny eller ändrad bensinstation
Det finns alltid förändringar och vi vill veta vilka...
Man kan GeoTag en bild. Det kräver 2 saker från din mobiltelefon.
  1. Plats är aktiverat för mobiltelefonen (Mobiltelefoninställningar > Plats > "en noggrannhet")
  2. Spara plats är aktiverad för kameratet (Kamerainställningar > Spara plats)