Version 2.1 (Code: 123) guide


Betydande nya funktioner och ändringar: Setup behandlas oberoende, och är det näst sista stycket.

Indhold


Personbil, lastbil, elbil, fordonsgas och biltvätt
Rapportering av bränslepriser
Favoriter
Bränslekort
Förbruknings- och körbok
Abonnemang
Sök
Inställningar
Reading-guide (konstiga ord)

Personbil, lastebil, elbil, fordonsgas og bilvaskPersonbil, lastbil, elbil, fordonsgas och biltvätt


Listorna visar de närmaste stationerna för bilar, lastbilar, elbil och biltvätt Sverige med tillhörande ikon, företag och adress.

Senaste priser i storleksordningen etanol, blyfri 95, blyfri98 och diesel anges samt avstånd till närmaste bensinstation. Ikoner för att visa bränslekompatibilitet enligt "EU-direktiv 2014/94 / EU" för Danmark och Sverige. Avståndet är en uppskattning av hur långt det förväntas vara om marken var platt och körningen kunde göras i fågelflyglinje och utan höjdskillnader. Att trycka på en bensinstation ger avstånd och körtid så exakt som MapBox indikerar det.

Priserna visas i olika färger beroende på hur länge de rapporterades:

De markerade företagen med en liten kreditkortsikon Kreditkort har associerat ett bränslekort och om du har kontrollerat Inställningar > Visa > Bränslekort ingår i prisberäkningen. Mer om bränsle kort

Stationer som utsetts som favoriter har ett blått hjärta Favorit längst till höger.

De olika danska företagen har olika typer av listpriser som används när pumppriset justeras till listpriset när oljepriset, dollarkursen eller liknande ändras. De ändrade listpriserna är markerade med "*" framför priset, baserat på års erfarenhet och empiriska uppgifter om priser (gäller för Shell & Go'on). Det här alternativet kan ändras under Inställningar > Kollar > Danske listpriser.

Om det finns nya eller ändringar i service / tankstationer, är du välkommen att informera om detta: Ny eller ändrad bensinstation.
Förutom text är det möjligt att bifoga en bild med GPS-koordinater. Det kräver 2 saker från din mobiltelefon.

  1. Plats är aktiverat för mobiltelefonen (Mobiltelefoninställningar > Plats > "en noggrannhet")
  2. Spara plats är aktiverad för kameratet (Kamerainställningar > Spara plats)

Tips: Om du är nära landgränsen växlar FuelFinder automatiskt till ett nytt land i förhållande till GPS. Om du befinner dig utanför Skandinavien kan informationen ses under "sökning" Favoritter

Context meny: ingen, men tryckte på listan måste visa information om stationen och möjlighet att välja riktningar eller redovisning av löpande priser.

Tankstation

Rapportering av bränslepriser


Indberet

Vid vald bensinstation visas information om just den stationen, och det kommer att visas den beräknade avstånd och tid enligt anvisningarna.

Det finns två typer av utmärkelser: pump pris och listpris.

För detaljer om en station måste favoritikonen (ett hjärta) väljas innan en station visas som en favorit.

Favoriter ej valt.
Favoriter vald favorit.

För närvarande endast tillämplig på Danmark. Genom att trycka på [AUTOFILL] får du förslag på aktuella priser för de olika bränsletyperna, och på detta sätt kan nuvarande priser bekräftas. Om priset på bränsle har sjunkit från tidigare priser kan du ange ett enda pris och använda autofyllning för att fylla i resten (observera att det kan vara variation på några få öron).

Pressning [Avstånd] få vägbeskrivningar från en position till den valda bensinstationen, och du kanske måste välja mellan de produkter av smartphone har denna funktion.

Ett tryck på [Rapport] skickas sedan in data till servern: www.fuelfinder.dk med eventuellt användarnamn när detta är slutfört.

Vill du få dina rapporter registrerade på ett användarkonto, då måste du vara registrerad med namn, e-postadress och lösenord - fx. Registrera mig! eller helt enkelt ange ett e-postmeddelande. E-postmeddelandet används inte för något annat syfte.

Efter en varning bekräftas antalet varningar om notifikationer inte är avstängda.


FavoriterFavoriter


Favoriter kan väljas mellan personbilar som använder bränsle av typen: bensin, diesel eller bensin. De kan också läggas till från "Sök" Favoriter

Lista och karta kan innehålla stationer från skandinaviska länder (Danmark, Norge och Sverige).

För detaljer om en station måste favoritikonen (ett hjärta) väljas innan en station visas som en favorit.

Favoriter ej valt.
Favoriter vald favorit.

Detaljer

Därefter visas ett blått hjärta Favoriter i listan med stationer, liksom under en sökning i området.

Högst 3 favoriter kan väljas utan prenumeration. När du prenumererar finns det ingen gräns för antalet favoriter och inga annonser.

Favoritlista

Kartan visar utvalda favoriter samt en svart bil i den aktuella positionen (GPS).

Om en station/ikon har valts - visa en grå popup - och tryck på popupen, visas detaljer på stationen.

Kartor kan zooma och röra sig i alla riktningar.

Google är otroligt hysteriskt med rätten som gör att man kan spara offline-kartor. Detta beror troligen på att det är identiskt med rätten som ger tillgång till "kontakter och bilder". Så inget offline-kort.

Favoritlista

BränslekortBränslekort


Det finns huvudsakligen två typer av bränslekort.

  1. Separat kort med rabatt på pump-priset och förknippas med en kredit på 30-45 dagar. Bill skickad eller betalas över betaltjänst.
  2. Tillhörande kreditkort, t ex EuroCard, var givet kontantrabatt vid betalning.

Listan är uppdelad i länder och under länderna finns det bränsle kort. Om ett land matchar mobilens språk, då det visas automatiskt.

Du kan välja ett bränslekort genom att kolla höger sida. På listan över bensinstationer och diesel växter kommer Företaget kommer att markeras och ett litet kreditkort kommer att visas. Om rabatten ska beräknas på företagets bränslepriser, då Du måste välja det under Inställningar> Visa> Bränslekort.

Det är möjligt att skapa, ändra och ta bort kartor. Vid beröring av ett befintligt bränslekort visas detaljer och det finns möjlighet att ändra eller radera kortet.

Några av de vanligaste är förinstallerade bränslekort (det obekvämma kan emellertid raderas utan problem de uppstår igen om du tar bort data från appen, men i den processen försvinner sitt eget skapade kort - det är standard android).

Snabbmeny (en "lång" press) det finns möjlighet:

Rabatten ges på bensin och diesel, och som ett belopp per. liter eller i procent.

PS. Om kortet gäller flera företag måste det finnas ett kort skapas för varje företag.

Søgstation


Förbrukning och körsträckaFörbrukning och körsträcka


Forbrug

Förbrukning

Håll koll på din bränsleekonomi. Registrera tid, antalet volymer, pris per. liter och vägmätare.

Körsträcka

Registrera körning med bil, privat och kommersiell körning. Med förmågan att indikera av och på med avstånd och för vilket syfte. Datum är tiden här och nu, som kan ändras genom att trycka på klocka och kalender.

En "kort" presslista kan du ändra eller ta bort en linje. Tryck kort rubriken kommer att kunna lägga till en ny rad. En "lång" press lista (inklusive titel/rubrik) ger en snabbmeny där är möjligt att manipulera den valda listan objektet. Listan är tom, och tryck sedan på rubriken.

Snabbmeny (en "lång" press):

Listan är tom, och tryck sedan på rubriken.

Alternativ menyn:

Tips: Om du vill ha en noggrann redogörelse för genomsnittskonsumenten , krävs det att bilen fylls upp varje gång, så att du kan se en exakt beräkning av förbrukningen. Första registrering bör vara den dag, 0, 0, vägmätare, då medelförbrukning beräknas korrekt.


AbonnemangAbonnemang


Om du tycker att denna applikation är användbar har du möjlighet att stödja dess utveckling.

Annonser tas bort och det oändliga antalet favoriter under den period prenumerationen är giltig.

Google InApp Billing används, så alternativet att använda kreditkort som betalningsmedel.

För att avbryta en prenumeration måste du använda Google Play > Inställningar

Donation

SökSök


Søgstation

Om du behöver hitta stationer för bilar, lastbilar, elbilar, fordonsgas och biltvätt i Danmark, Sverige eller Norge anger du helt enkelt landspecifik postnummer eller stad. Inmatningsfältet kan göra "autocomplete", dvs. förslag kommer in. Det här är bara städer och postnummer från den officiella listan.

Efter att du har tryckt på sökning visas en lista över närmaste personbilar, lastbilar, elbil, fordonsgas eller biltvätt.

Om du väljer att inte skriva namn eller nummer i sin helhet eller välja ett förslag, kommer du att se en lista för den första matchen från databasen.

Genom att trycka på listan får visas riktningar på den valda stationen till den aktuella positionen.

Om du vill ha alla Shell-stationer i Kolding kan du skriva "Malmö, Shell" eller "shell, malmö". Postnummer kan också användas, t.ex. "21111, shell". Kapitalisering skiljer sig inte.

Søgstation


InställningarInställningar


Setup menyn

Inställningar

Reading-guide (konstiga ord)


Kontextmeny: Du kan trycka på 2 olika sätt på skärmen: korta och långa. Typiskt, en kort tryckning på ett val, såsom markeringar och en lång val av sammanhang/kontext press, dvs. du vanligtvis visa fler detaljer.

Alternativmenyn: Det är svårt att beskriva hur det existerar, men ofta du måste leta efter 3 prickar eller 4 rader (en lång rad vid toppen och tre mindre nedan) antingen inne i appen eller smartphone. Hur det verkar beror på vilken version av operativsystemet Android. Kaldes ofta för "en hamburger" av IT-folk.

POI (Point of Interest ): Är människans beskrivning av den tekniska benämningen geodata, men förstås typiskt som en sparad favoritplats.

Geodata: Kort tekniska termen för GPS-koordinater.